SKL KEURING

Nouws Mechanisatie is uw SKL keurbedrijf voor de regio.

Wij zijn een keuringsbedrijf die door SKL erkend is voor het keuren van veldspuiten en motorvatspuiten.
Hieronder vallen zowel motorvatspuiten met elektro en verbrandingsmotor als ook de veel gebruikte rijenspuit voor in de boomkwekerij.
Ons bedrijf beschikt over de juiste testapparatuur en goed opgeleide keurmeesters om de keuringen op een juiste manier uit te voeren.
SKL controleert ons periodiek. Zowel de testapparatuur wordt periodiek gecontroleerd op toestand als nauwkeurigheid, als de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen.

Een goed resultaat van de bespuiting begint bij een goede spuitmachine. Goed onderhoud en een correcte afstelling van de spuitapparatuur zijn de basis voor een efficiënte toediening van de gewasbeschermingsmiddelen, en dus voor een goed resultaat tegen lage kosten.

De periodieke keuring van alle typen toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen is bovendien ettelijk verplicht op grond van de Wet Gewasbescherming en Biociden.

Op basis van Europese regelgeving (richtlijn 2009/128/ec, Annex 2) en de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 16122:4 (2015) heeft SKL een uniform keuringsprotocol ontwikkeld voor alle typen spuitmachines die in de (glas)tuinbouw, de boomkwekerij en de hovenierssector gebruikt worden. Dit betreft motorvatspuiten (met inbegrip van uitbrengeenheden zoals spuitgeweren/-lansen, horizontale spuitbomen, verticale spuitmasten, spuitrobots, ed), LVM en Fog apparatuur, doseerapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen, en andere.