VA-KEUR

Nouws mechanisatie is uw VA-keurbedrijf voor de regio.

Com-keur en VEBIT zijn per 1 februari 2016
samen verder gegaan onder de naam VA-keur.

VA-Keuringsbedrijf / VCA

Wij zijn een gecertificeerd VA-keuringsbedrijf en zijn daardoor bevoegd tractoren, heftrucks, landbouwmachines, bouwmachines, grondverzetmachines en tuin- & parkmachines op veiligheid (VCA) te keuren. Tevens kunnen wij de NEN3140 keuring voor u verzorgen.

Hiertoe hebben wij de beschikking over gespecialiseerde keurmeesters voor het uitvoeren van de keuringen. Nadat een machine door ons is goedgekeurd wordt deze voorzien van een keuringssticker. Tevens wordt van elke keuring een rapport opgesteld waardoor u kunt aantonen op welke aspecten de machine is gekeurd.

VA-keur keuringsbedrijven voldoen aan de strengste eisen
De VA-keur veiligheidskeuring wordt uitgevoerd volgens de huidige geldende wetten, normen en eisen die op de keuring van uw machine van toepassing zijn. Het VA-keur keurmerk beschikt over een technische commissie die er zorg voor draagt dat de diverse checklists altijd up to date zijn. Ons VA-keurbedrijf is VCA-CUVM gecertificeerd. Dit betekent dat wij aan de strengste eisen qua organisatie en veiligheid voldoen en gecertificeerde keurmeesters in dienst hebben.

VA-keur: onafhankelijke en deskundige keuring
Het VA-keur keurmerk is een onafhankelijk, gecertificeerd en kwalitatief hoogstaand veiligheidsinspectiesysteem voor arbeidsmiddelen en machines. Zodra het arbeidsmiddel is goedgekeurd plaatst de VA-keur keurmeester de sticker op het apparaat. Op de sticker is af te lezen tot wanneer het arbeidsmiddel is goedgekeurd.

Eén adres voor de keuring van al uw machines
VA-keur is breed toepasbaar voor allerhande arbeidsmiddelen: van klein elektrisch – of motor aangedreven handgereedschap, ladders/trappen, steigers, aanhangwagens, werkplaatsapparatu
ur, 400/380 volts machines, las- en snijapparatuur tot grote machines die worden ingezet in de agrarische, groenvoorzienings-, infra- en cultuurtechnische- en interne transportsector.

Praktisch, makkelijk en kostenbesparend
Als klant kunt u dus terecht bij één adres en contactpersoon om alle arbeidsmiddelen in uw bedrijf periodiek te laten keuren. Praktisch, makkelijk en kostenbesparend!

VA-keur staat voor:
* Periodieke veiligheidskeuring
* Objectieve keuring volgens de hoogste kwaliteitsnormen
* Ervaren en deskundige keurmeesters
* Keursysteem met ingebouwde controles
* Zekerheid van een solide keurbedrijf
* Keuring voor alle merken en door heel het land