VA-KEUR

Nouws mechanisatie is uw VA-keurbedrijf voor de regio.

U staat er misschien niet bij stil, maar het laten keuren van uw werkmaterieel is net zo belangrijk en onmisbaar als het onderhoud. Als goede werkgever wilt u natuurlijk een veilige werkomgeving voor je medewerkers creëren. Machines en voertuigen die door gebruik aan slijtage onderhevig zijn, kunnen een gevaar vormen voor e die veiligheid. Laat uw arbeidsmiddelen; machines, werktuigen en gereedschappen daarom keuren door een deskundige VA-keur keurmeester. Deze veiligheidskeuring wordt uitgevoerd door een Erkend VA-keurbedrijf. Ons bedrijf is een Erkend bedrijf. Wij zijn aangesloten bij brancheorganisatie Fedecom en onafhankelijk gecertificeerd volgens de VA-keur richtlijn.

Het VA-keurmerk is breed toepasbaar voor allerhande arbeidsmiddelen:
van klein elektrisch – of motor aangedreven handgereedschap, ladders/trappen, steigers, aanhangwagens, werkplaatsapparatuur, 400/380 volts machines, las- en snijapparatuur tot grote machines die worden ingezet in de agrarische sector, de groenvoorziening, de infra- en cultuurtechnische sector en/of de interne transportsector.

Als klant kunt u bij ons terecht om alle machines, werktuigen en gereedschap in uw bedrijf periodiek te laten keuren. Praktisch, makkelijk en kostenbesparend!

Waarom Keuren?
Investering in veiligheid van de medewerkers;
Machines, werktuigen en gereedschap slijten bij gebruik. Het laten keuren van deze arbeidsmiddelen is dus belangrijk. Daarom stelt de overheid het ook verplicht. Daarnaast verlengt een keuring vaak de levensduur van de machines. Zie een keuring dus als een investering. En blijkt er iets mis te gaan met het voertuig na de keuring, dan voorkomt u problemen met de verzekering of de arbeidsinspectie.
De voordelen van een periodieke keuring liggen dan ook voor de hand:

• veiliger arbeidsmiddel
• veiliger in het verkeer
• langere levensduur van het arbeidsmiddel.

Arbowet stelt keuring verplicht
Het keuren van arbeidsmiddelen (machines, werktuigen en gereedschap) is verplicht. In de Arbowet is sinds 1998 de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ opgenomen. Deze regelgeving stelt dat preventieve keuring een betere veiligheid bij machines en apparaten garandeert. Zodra uw arbeidsmiddel een VA-keur keuring heeft doorlopen, voldoet u aan de wet. Bij goedkeuring kunt u een jaar lang verantwoord verder. Op afkeuring moet natuurlijk eerst een reparatie volgen.

Niet keuren is beboetbaar
Er geldt een normbedrag van € 900,- boete per machine, werktuig, gereedschap of apparaat. Verzekeringsmaatschappijen kunnen het ontbreken van een keuring aangrijpen om aansprakelijkheid af te wijzen. Niet keuren betekent onnodige en onverantwoorde risico’s voor u, uw medewerkers en bijvoorbeeld uw medeweggebruikers.

Het nut van een keuring staat dus buiten kijf. Een keuring is een jaar geldig. Staat de veiligheid van u en uw medewerkers ook hoog op de lijst? Voldoe dan aan alle Arbowetgeving en laat uw arbeidsmiddelen tijdig keuren door een erkend VA-keurbedrijf.

Waarom kiezen voor VA-keur?
VA-keur biedt u een onafhankelijk keurmerk volgens de hoogste kwaliteitsnormen voor vrijwel al uw machines, werktuigen en gereedschappen.

De kwaliteit van VA-keur wordt gegarandeerd door:
• de ruim 250 erkende en onafhankelijke gecertificeerde VA-keur bedrijven
• de jaarlijkse certificeringscontrole van de keurbedrijven door een onafhankelijke certificerende instelling,
• de deskundige en gediplomeerde keurmeesters die de keuringen uitvoeren,
• dat naast het volgen van opfristrainingen, de VA-keurmeester middels een steekproef regelmatig gecontroleerd wordt op de kwaliteit van de uitgevoerde keuring,
• het beheren en naar de laatste norm geldend up to date houden van de checklists door Technische Commissie van VA-keur,
• de digitale portal waarmee alle VA-keurbedrijven werken,
• de ISO 27001 certificering van de VA-keur organisatie zelf.

Bovendien is VA-keur veilig, veelzijdig en handig:
• Het is breed toepasbaar voor vrijwel al uw machines en gereedschap
• De keuring is eenvoudig te combineren met het onderhoud.
• Met het VA-keur heeft u als klant 24/7 toegang tot uw keurrapporten.
• Direct inzage in de status van uw gehele machinepark.
• Ook andere keuringen opslaan en inzien (bijvoorbeeld APK, KIWA of TCVT)
• Keursysteem met ingebouwde controles
• Keuring voor alle merken en door heel het land
• Kortom: VA-keur, dát werkt zeker!